Naam: Stichting Netwerk voor Jou
Doel van de Stichting: Hulp en netwerk bieden aan mensen in Veenendaal die weinig of geen netwerk hebben en het stimuleren van jongeren om zich in te zetten voor de mensen om hen heen.

 

Telefoonnummers coördinatoren:
Henrieke Segers:         0630563230

 

Emailadres:        info@netwerkvoorjou.nl henrieke@netwerkvoorjou.nl gerben@netwerkvoorjou.nl
Postadres:           Buurtlaan Oost 84, 3907 AC Veenendaal.
Bezoekadres:     De Carrefour, Vijftien Morgen 7-9, Veenendaal.
KvK-nummer:    61724807
RSIN:                     854462727
IBAN:                    NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou

 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Tineke Schaap – van Rommae
Secretaris: Ilse van de Kraats
Penningmeester: Peter Meijer

Beloningsbeleid:
Bestuursleden worden niet financieel beloond voor hun functie in het bestuur van Netwerk voor Jou.

Overzicht resultaat 2015

120 opgeloste hulpvragen (75% structureel)
1400 contactmomenten
2000 vrijwilligersuren
250 vrijwilligers ingezet
Aantal Facebookvolgers: 1577
Actief via Twitter en Instagram

Overzicht resultaat en lopende projecten t/m mei 2016

79 opgeloste hulpvragen (75% structureel)
900 vrijwilligersuren
170 vrijwilligers
1760 Facebookvolgers
Actief op Twitter en Instagram
Projecten:                    1. Huiswerkbegeleiding
2. Gastgezin voor een Vluchteling
3. Voetballen met jongeren uit AZC en Statushouders
4. Wandelen met ouderen die weinig buiten komen
5. Kerstfeest voor 120 Veenendalers die het moeilijk hebben.

 

Jaarcijfers 2016:

Stichting Netwerk Voor Jou 23-01-2017 jaarrekening 2016

200 opgeloste hulpvragen, 150 actieve jonge vrijwilligers en 2000 vrijwilligers uren ingezet tot en met March 2018!

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.