Ik wil hulp

 

Heeft u een hulpvraag, voor uzelf of voor familieleden, vrienden of buren? Wij gaan graag met u in gesprek over welke hulp precies nodig is en denken met u mee over een passende oplossing. Vinden wij de hulpvraag geschikt voor Netwerk voor Jou, dan plaatsen wij deze – met uw toestemming en volledig anoniem – op onze website en Facebookpagina. Wanneer een hulpbieder zich meldt, nemen wij contact met u op voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Indien het tussen beide partijen klikt, worden er verdere afspraken gemaakt.

Voel u vrij en vraag om hulp! Onze contactgegevens vindt u onder ‘Wie zijn wij’.

 

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.