Steun netwerk voor Jou

Bouwt u mee aan een mooier Veenendaal waarin mensen naar elkaar omzien?
Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Veenendaal met geen of weinig netwerk en vaak ook geen of weinig financiën. Wij doen dit door het koppelen van vrijwilligers aan de individuele hulpvragen die binnenkomen en door het opzetten van projecten. Meer informatie hierover vindt u onder de kopjes ‘Hulpvragen’ en ‘Projecten’.

Om dit mooie werk te kunnen blijven voortzetten en een structureel netwerk uit te bouwen, zijn financiën nodig. Wij krijgen financiële steun van de gemeente en van diverse fondsen. Dit is niet genoeg om onze begroting rond te krijgen. Graag maken wij ook particulieren en ondernemers uit Veenendaal maatschappelijk betrokken bij onze organisatie. Wilt u meewerken aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? Ondersteunt u het initiatief van Netwerk voor Jou en wilt u hierin graag betrokken zijn? Deel uw bijdrage met ons.

Particulieren
U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ondernemers
Wij vinden het belangrijk dat ondernemers uit Veenendaal maatschappelijk betrokken zijn. Om u als ondernemer bij onze organisatie te betrekken, hebben wij diverse pakketten samengesteld. Deze vindt u hieronder. Tevens ziet u hieronder onze infographic, met wat belangrijke feiten over onze stichting op een rij en een overzicht van onze projecten.

Bent u geïnteresseerd in één van deze pakketten? Wij maken graag kennis met u. U kunt een e-mail sturen naar info@netwerkvoorjou.nl of contact opnemen met Henrieke Segers op nummer 06 305 632 30.

Download hier het overzicht van onze pakketten
Download hier het overzicht van onze projecten

Wij danken u alvast voor uw getoonde interesse!