Kerst in de Duck 2016

 

Kerstfeest een feest waar iedereen mee te maken heeft. In oktober verschijnen de eerste kerstballen al in de schappen. De winkelstraten, huiskamers, folders en tv reclames worden in kerstsferen gebracht. Wat daarbij centraal lijkt te staan is samen zijn met je vrienden en familie, lekker eten, gezelligheid en verbondenheid. De werkelijkheid is helaas vaak anders. Er zijn veel mensen (ja ook in Veenendaal) die juist in die dagen alleen zijn en zich helemaal niet verbonden voelen. Daarnaast zijn er veel mensen/ gezinnen die problemen met zich meedragen, zorgen hebben, financiële nood, in sociaal isolement terecht zijn gekomen. Voor deze mensen organiseren wij kerstfeest, omdat kerstfeest het feest is van Hoop, Licht en Vrede!
Stichting Netwerk voor Jou, Sportcafé De Duck, Facebookgroep Voedsel uit het Hart gegeven en Heppiedepeppie Kinderactiviteiten zijn een samenwerking aangegaan om dit feest te realiseren.
Dit feest vindt plaats op 2e kerstdag, 26 december 2016, in Sportcafé De Duck van 14:30 – 20:00 uur.

 

Info en aanmelden gasten (niet meer mogelijk, 110 gasten)

Info en aanmelden vrijwilligers (voldoende vrijwilligers)

Info en aanmelden sponsor

Sponsoren 2015

Sponsoren 2016

Contactgegevens

 

 

 

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.