Wandelen met Ouderen

 

Met ouderen naar buiten

 

Je ziet het af en toe voorbijkomen op nieuwssites: ‘te weinig handen in de zorg’ en: ‘ouderen die minder mobiel zijn komen haast niet meer buiten’.

 

Toen wij bij Netwerk voor Jou deze berichten lazen zijn we naar de verzorgingstehuizen gegaan in Veenendaal om te vragen of er ook echt behoefte is bij de ouderen om naar buiten te gaan. En inderdaad zijn er ouderen die graag naar buiten willen maar afhankelijk zijn van anderen omdat ze zelf niet in de stad kunnen komen. En niet iedereen heeft familieleden die wekelijks op visite komen en dan ook naar buitengaan. Daarom heeft Netwerk voor Jou het project ‘wandelen met ouderen’ in leven geroepen. Eén keer in de maand kan jij een oudere blij maken! Iedere tweede zaterdagochtend van de maand kan je mee met een groep ouderen en vrijwilligers. We zijn ons ervan bewust dat het een druppel is op een gloeiende plaat maar ergens moet je gewoon beginnen om iets goeds te doen voor de mensen om je heen. Zodra het mogelijk is breiden we uit naar twee keer per maand.

Doe mee wanneer jou uitkomt….niet omdat het moet maar omdat het kan :- )

 

Hoe ziet zo’n ochtend eruit?

  • We verzamelen de tweede zaterdagochtend 09:30 in de hal van Het Boveneind op de Prins Bernhardlaan
  • Rond kwart voor 10 wandelen we weg richting de winkelstraat/ markt
  • Ter plekke beslissen we of we als groep bij elkaar blijven of dat iedereen zijn eigen boodschapjes gaat doen. Soms gaan ouderen mee om ergens speciaal een boodschapje te doen maar soms willen ze gewoon lekker buiten zijn, samen kletsen en genieten.
  • Rond kwart voor 11 drinken we een kopje koffie met lekkers bij De Bombardon bovenaan de markt. (Dit is gratis, er staat op tafel een pot waar je eventueel een vrijwillige bijdrage in kan doen.)
  • Daarna wandelen we weer richting Het Boveneind. 12:00 uur zijn we altijd weer terug!
  • Je kunt je aanmelden om een keer mee te lopen door een mail te sturen naar  info@netwerkvoorjou.nl
  • Data waar je voor kan inschrijven: 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

 

WELKOM!

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.