Zaalvoetbal

 

Eén keer in de maand op zondagmiddag gaan we zaalvoetballen met jongeren uit Veenendaal die hier als statushouder wonen samen met Nederlandse jongeren.

Samen voetballen is leuk, je ontmoet elkaar, leert elkaar kennen en het helpt de jongeren die hier als statushouder wonen om meer Nederlanders te ontmoeten.

 

Ook zin om mee te doen? Er is plek voor maximaal 30 jongeren.

Kosten: Gratis (Er is een pot voor een vrijwillige bijdrage)
Aanmelden: Stuur een mail met je NAAM, LEEFTIJD, en TELEFOONNUMMER aan: zaalvoetbal@netwerkvoorjou.nl
VOL=VOL

 

(voorlopige) datums 2018:

25-03, 29-04, 27-05, 24-06, 29-07, 26-08, 30-09, 28-10, 25-11, 30-12

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.