Netwerk voor Jou  is een lokaal vrijwilligersnetwerk dat bestaat uit jongeren en volwassenen die zich vrijwillig inzetten voor mensen in Veenendaal en omgeving.

 

Doel:

Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben

 

Missie: 

Een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien

 

Visie:

Jongeren geven het samenleven in Veenendaal vorm. Jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. De jongeren zetten zich actief in voor de medemens. Diverse doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen.

Scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, moskeeën en andere betrokkenen inspireren, stimuleren, onderwijzen en leren jongeren om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Het dienen van de stad is een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van Veenendaal in het samenleven en de inzet voor elkaar.

Onderlinge hulp is vanzelfsprekend, het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Veenendaal. Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan het samenleven. Netwerk voor Jou  laat zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens in Veenendaal.

Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. Netwerk voor Jou  laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden. Netwerk voor Jou verbindt de dagelijkse leefsituatie met vrijwilligerswerk. Mensen worden gestimuleerd om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor krijgt samenleven inhoud.

Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Veenendaalse samenleving. In de onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt naastenliefde zichtbaar. Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen groeien op in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

Het principe ‘vrij om te geven’ wordt zichtbaar gemaakt door alle vrijwilligers van Netwerk voor Jou. De jongeren geven belangeloos van wat ze hebben ontvangen.

‘Ik vind het fijn dat jullie netwerk er is. Ik kan bij iedere hulpvraag die voorbij komt op Facebook bedenken of de vraag me aanspreekt en of ik er voldoende tijd voor kan maken. Zo niet reageer ik niet en zo wel dan kan ik actie ondernemen. Het voelt prettig om zo niet vast te zitten aan één organisatie, maar te kunnen kiezen uit veel verschillende hulpvragen, om te kijken wat het beste bij mij en mijn mogelijkheden past’.

Een vrijwilliger (maart 2014)

Doneren!

Wilt u ook dat Netwerk voor Jou steeds meer hulpvragers én hulpbieders kan bereiken? Daarvoor zijn financiën nodig. Voor het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten met jongeren en samenwerkingspartners, voor PR en communicatie, voor de aanschaf van klusmaterialen, voor het bedanken van onze vrijwilligers en voor het kunnen aanbieden van koffie/thee tijdens projecten en activiteiten. Werkt u ook mee aan een Veenendaalse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien? U kunt uw gift overmaken naar NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou. Netwerk voor Jou  wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (in Nederland). RSIN/Fiscaal identificatienummer: 8544 62 727.