Visie

Welkom bij Netwerk voor Jou!

Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Veenendaal die weinig of geen netwerk en vaak ook weinig of geen financiën hebben. Op deze website vind je hulpvragen van mensen uit Veenendaal die jouw hulp kunnen gebruiken. Het gaat om hele simpele dingen, zoals een kopje koffie bij iemand drinken, samen wandelen of helpen met een klusje. Help jij ook mee? Zo geven we het samenleven in Veenendaal vorm!

Doel
Netwerk voor Jou:

  • Biedt hulp en netwerk aan kwetsbare mensen.
  • Bestrijdt eenzaamheid.
  • Zet talenten van jongeren in door hen te inspireren, te verbinden en te begeleiden.

Missie:

Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare/eenzame inwoners van Veenendaal die weinig of geen netwerk en vaak ook weinig of geen financiën hebben. Het gaat om hele simpele dingen, zoals bij iemand een kopje koffie drinken, samen wandelen, helpen met een klus in huis of in de tuin.

Enthousiaste jongeren worden geïnspireerd en ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan een mooie samenleving. Netwerk voor Jou laat hen zien en ervaren dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens in Veenendaal. Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. Netwerk voor Jou laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is, hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden en hoe je iets kunt betekenen voor mensen die in eenzaamheid leven. Netwerk voor Jou verbindt de dagelijkse leefsituatie met vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden gestimuleerd om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Diverse doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen.

Visie:

Veenendaal is een fantastisch dorp, met ‘stadse allure’ zoals het hier ook wel wordt genoemd. Veel inwoners van Veenendaal hebben het goed. Toch is er ook een groep inwoners die kwetsbaar en eenzaam is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Vaak zijn deze mensen onzichtbaar voor hun dorpsgenoten. In onze samenleving leven verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen. Tegelijkertijd zijn er gelukkig veel mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien

naar mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. Kwetsbare mensen helpen in Veenendaal is een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van Veenendaal in het samenleven en de inzet voor elkaar. Onderlinge hulp is vanzelfsprekend, het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Veenendaal. We zien een jonge generatie die zich wil inzetten voor anderen. Jongeren en (vaak ook kwetsbare) vrijwilligers die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe ontmoetingen. Stichting Netwerk voor Jou verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.

Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Veenendaalse samenleving. In de onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt zichtbaar en ervaren hoe fijn het is als mensen met elkaar in contact zijn.