Veenendaal voor Oekraïne

Zonder wapen

Op 9 maart zijn vertegenwoordigers vanuit kerken en maatschappelijke organisaties voor het eerst bij elkaar gekomen om met elkaar aan de slag te gaan om hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen die naar Veenendaal zullen komen of er al zijn. Netwerk voor Jou is als één van de samenwerkingsorganisaties vertegenwoordigd in het kernteam.

We hebben het platform VeenendaalvoorOekraïne opgericht en we willen graag, samen met de gemeente Veenendaal, alle initiatieven voor hulp aan Oekraïners met elkaar verbinden. Naast de enorme inzet van de gemeente voor de opvang van de vluchtelingen zal ook de ondersteuning van vrijwilligers onmisbaar zijn in de komende maanden.
Met het opzetten van dit platform ontlasten we organisaties die anders via veel diverse wegen benaderd worden met vraag en aanbod rondom Oekraïners in Veenendaal.

We roepen iedereen op die graag iets wil doen voor deze groep vluchtelingen contact op te nemen met https://veenendaalvooroekraine.nl/ . Voor de burgerlijke gemeente is het fijn als alle activiteiten van vrijwilligers, kerken, bedrijven en organisaties gebundeld zijn. Dat maakt de communicatie met de verschillende groepen makkelijker en met elkaar bereiken we meer.

Het doel is om vrijwilligers te werven zodat ze ingezet kunnen worden bij alles wat er de komende tijd voor de Oekraïense vluchtelingen in Veenendaal nodig is. Ook willen we zicht krijgen op de beschikbaarheid van gastgezinnen met het oog op de eerste (nood)opvang. Dit doen we in samenwerking met het crisisteam van de gemeente.

https://veenendaalvooroekraine.nl/