Sociale hulpvragen #maatjes

Inwoners zonder eigen netwerk, kunnen een sociale hulpvraag indienen bij Netwerk voor Jou. Het kan gaan om
zowel een kortdurende als een langdurende hulpvraag. Kortdurend: iemand heeft voor een paar weken oppas nodig
door ziekte of een moeilijke zwangerschap. Een voorbeeld van een langdurende hulpvraag kan zijn dat iemand een
maatje zoekt om mee op te trekken en leuke dingen te ondernemen.