Maatschappelijke Diensttijd

Netwerk voor Jou start met Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf 1 september zal Netwerk voor Jou in Veenendaal starten met de organisatie van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren. We willen samen met jongeren en lokale (vrijwilligers)organisaties jongeren de kans bieden om van betekenis te zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op te doen en een toffe tijd te beleven. De MDT wordt in verschillende vormen aangeboden en met begeleiding en training ondersteund.

Netwerk voor Jou neemt deel aan één van de proeftuinen voor de ontwikkeling van de MDT van september 2018 t/m december 2019. De proeftuin heet ‘YourCube’ en is onderdeel van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd ingezet vanuit het kabinet. Doelstelling is om de MDT lokaal structureel vorm te geven in Veenendaal.

Netwerk voor Jou
Netwerk voor Jou is het jongeren vrijwilligersnetwerk in Veenendaal met kennis, ervaring en een unieke laagdrempelige werkwijze. De YourCube is als onderdeel van het jongeren vrijwilligersnetwerk verbonden met een groot aantal lokale partners. De samenwerking met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, bedrijven en de lokale overheid vinden we belangrijk. Met diverse partners zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden.

Toekenning
Afgelopen week ontvingen we bericht dat een gezamenlijke aanvraag voor acht steden door de subsidieverstrekkende organisatie ZonMw positief is beoordeeld en toegekend. De pilot met de proeftuin ‘YourCube’ wordt door de jongeren vrijwilligersnetwerken uitgevoerd, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De andere deelnemende steden zijn Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda en Ede. De proeftuin heeft als doel de MDT structureel op te zetten.

Doelgroep en inzet
De MDT is er voor jongeren van 15 tot 30 jaar.
Bij trajecten van minimaal 100 uur ontvangen de jongeren een certificaat en Europass. Het is ook mogelijk om met kortdurende trajecten of inzet kennis te maken met de MDT. Naast het certificaat ontvangen de deelnemers training en ondersteuning in de onderwerpen waar zij willen ontwikkelen.

MDT is er voor alle jongeren. Daarbij willen we graag de meer kwetsbare jongeren de kans bieden om deel te nemen. Ook bieden we jongeren de kans om hun MDT uit te voeren door het organiseren en matchen van plekken voor leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn er ook kortere trajecten mogelijk voor jongeren (via bijvoorbeeld scholen, sportclubs en kerken) die bekend willen worden met de MDT.

Aanmelden
Aanmelden kan via yourcube@netwerkvoorjou.nl. Dat geldt voor zowel jongeren als voor organisaties die willen meedoen in het vormgeven van de MDT. Dat kan door het bieden van MDT-plekken voor jongeren. Medio september zal er vervolginformatie verschijnen over onze proeftuin ‘YourCube’. Houd hiervoor onze website in de gaten onder het kopje ‘YourCube’.