YourCube

Netwerk voor Jou start met de Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf 1 september zal Netwerk voor Jou in Veenendaal starten met de organisatie van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren. We willen samen met jongeren, scholen, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen, sociale ondernemingen, kerken, moskeeën, lokale overheid, sociale wijkteams en sportverenigingen jongeren de kans bieden om van betekenis te zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op te doen en een toffe tijd te beleven. De MDT wordt in verschillende vormen aangeboden en met begeleiding en training ondersteund.

Netwerk voor Jou neemt deel aan één van de proeftuinen voor de ontwikkeling van de Maatschappelijke Diensttijd van september 2018 t/m december 2019. De proeftuin heet ‘YourCube’ en is onderdeel van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd ingezet vanuit het kabinet. Doelstelling is om de MDT lokaal structureel vorm te geven in Veenendaal.

De pilot met de proeftuin ‘YourCube’ wordt in acht steden door jongeren vrijwilligersnetwerken uitgevoerd, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De andere deelnemende steden zijn Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda en Ede.

YourCube
De YourCube is de plek waar jongeren de Maatschappelijke Diensttijd vanuit organiseren. De MDT is er voor alle jongeren. Iedereen kan mee doen en voor iedereen gaan we op zoek naar een passende plek waar de jongeren zich kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen leren. We willen ons bewust ook richten op de meer kwetsbare jongeren voor wie de MDT een belangrijke kans en positieve ervaring kan zijn om van betekenis te zijn voor de samenleving en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarbij is het mogelijk om samen met een buddy de MDT uit te voeren.

Doelgroep en traject
De MDT is er voor jongeren van 15 tot 30 jaar.
Bij trajecten van minimaal 100 uur ontvangen de jongeren een certificaat en Europass. Het is ook mogelijk om met kortdurende trajecten of inzet kennis te maken met de MDT. Naast het certificaat ontvangen de deelnemers training en ondersteuning in de onderwerpen waar zij willen ontwikkelen.

Het team
De YourCube is als onderdeel van het jongeren vrijwilligersnetwerk verbonden met een groot aantal partners in Veenendaal. Het kernteam van de YourCube bestaat uit een MDT-pionier en jongeren die dit vrijwillig organiseren. Het team is actief in de vormgeving van de MDT-trajecten, bedenkt nieuwe ideeën, monitort en verbetert het begeleidingsproces, breidt het netwerk uit en is bezig de bekendheid van de MDT te vergroten en leerervaringen en successen te delen.

Deelnemen
Wil je meer informatie over de MDT YourCube en wil je bijdragen met een MDT-plek voor jongeren in je organisatie, initiatief of activiteit of ken je jongeren die mee willen doen aan de MDT? Neem dan contact met ons op via de e-mail: yourcube@netwerkvoorjou.nl of telefonisch met één van onze coördinatoren: Henrieke Segers (06 305 632 30) en Willemien van Voorthuijsen (06 510 502 97).

Meer informatie volgt
Medio september volgt meer informatie over de Maatschappelijke Diensttijd.