Contact

Naam: Stichting Netwerk voor Jou
Doel Netwerk voor Jou:

  • Biedt hulp en netwerk aan kwetsbare mensen
  • Bestrijdt eenzaamheid.
  • Zet talenten van jongeren in door hen te inspireren, te verbinden en te begeleiden.

Telefoonnummers coördinatoren:
Henrieke Segers: 0630563230

Maatschappelijke Diensttijd:
Jessica Bakker (vervangt Marthe Stegenga): 0651050297

Emailadres: info@netwerkvoorjou.nl
Postadres: Buurtlaan Oost 84, 3907 AC Veenendaal
Bezoekadres: De Carrefour, Vijftien Morgen 7, 3e verdieping, Veenendaal

KvK-nummer: 61724807
RSIN: 854462727
IBAN: NL34 RABO 0301 3563 27 t.n.v. Stichting Netwerk voor Jou

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Tineke Schaap-van Rommae
Secretaris:
Willemien van Voorthuijsen
Penningmeester:
Peter Meijer

Bestuursleden worden niet financieel beloond voor hun functie in het bestuur van Stichting Netwerk voor Jou.

Jaarrekeningen:
2016
2017 
2018
2019

Privacyverklaring:
Download hier onze privacyverklaring