🌞 GET UP & ENJOY 🌞

Maandag 5 september begint er een nieuwe groep GET UP & ENJOY. Met een heel tof programma met outdoor activiteiten, workshops en bedrijf bezoeken 🎳🎯🏘️.

Stuur een bericht naar Mounia voor een kennismakingsgesprek: 06- 587 012 57

✨ Wie?
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die graag willen ontdekken waar hun talenten liggen en hun sociale netwerk willen vergroten tijdens uiteeenlopende toffe activiteiten.

✨ Wanneer?
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 13:30. Inclusief lunch 🍞.

✨ Hoelang?
Wekelijkse deelname aan minimaal 1 bijeenkomst, gedurende 10 weken 📅.

✨ Waar?
Onze zolder op de Markt 10, Veenendaal

Informatie

Get Up & Enjoy´ is een nieuw project van stichting Netwerk voor Jou voor jongeren in gemeente Veenendaal. Er is een actieve ontmoetingsplek opgericht middenin het centrum van Veenendaal, met maar liefst 4 bijeenkomsten per week! Op deze manier bieden wij jongeren dé kans om hun sociale netwerk te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen die ze verder helpt in de overgang naar volwassenheid. Dit doen wij bijvoorbeeld door samen met elkaar te eten, sociale acties te doen, en workshops of rondleidingen te volgen op plekken waar ze kennis kunnen maken met diverse bedrijven, vrijwilligerswerk en doelgroepen. De precieze invulling van het programma zal ook deels gebaseerd worden op input en ideeën van de deelnemende jongeren. Ze worden gestimuleerd om ook zelf mee te helpen met de organisatie van bepaalde bijeenkomsten en activiteiten. In combinatie met competentiegerichte begeleiding door een jongerencoach willen wij het mentaal en sociaal welzijn van jongeren in de gemeente verbeteren door samen bezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren leren wat hun sterke kanten zijn en waar hun talenten liggen, en stimuleren ze hoe ze die vervolgens kunnen toepassen in het dagelijks leven en hun (toekomstige) loopbaan. Naast incidentele deelname aan de bijeenkomsten bieden wij twee programma´s met een bijbehorend werkboek aan, namelijk Get Up & Enjoy en Get Up & Enjoy – light.

Get Up & Enjoy

Jongeren die behoefte hebben aan het opbouwen van structuur, kunnen deelnemen aan het reguliere Get Up & Enjoy programma. Hierbij wordt met de jongere de afspraak gemaakt dat zij 8 weken lang aan (tenminste) 3 van de 4 georganiseerde bijeenkomsten per week deelnemen. Elke deelnemer ontvangt een door Netwerk voor Jou ontwikkeld werkboek. Hiermee kunnen zij door middel van theoretische en praktische opdrachten werken aan hun vaardigheden, netwerkversterking, reflectie en ontdekken wat hun talenten zijn. Daarnaast ontvangen zij coaching en competentiegerichte begeleiding door jongerenwerkers vanuit Netwerk voor Jou. Ze worden gestimuleerd om ritme te creëren in hun leven, afspraken te maken, afspraken na te komen en toekomstgericht te werken. Met dit traject krijgen de deelnemers de ultieme kans om meer te leren over zichzelf en de maatschappij! Na 8 weken zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere projecten die wij bij Netwerk voor Jou aanbieden, zoals bijvoorbeeld de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Get Up & Enjoy – light

De Get Up & Enjoy – light versie is een vergelijkbaar project maar dan met een lagere intensiteit. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor jongeren die al wel een opleiding of een baan hebben, maar wel behoefte hebben aan verbetering van hun sociale vaardigheden en het vergroten van hun netwerk in Veenendaal. De coronacrisis zorgt ervoor dat deze groep veel sociale ontwikkelingskansen misloopt door thuisonderwijs, thuiswerken, moeilijkheden met het vinden van stageplekken en weinig sociale omgang met leeftijdsgenoten. Deelnemers aan het light programma ontvangen ook het door Netwerk voor Jou ontwikkelde werkboek en kunnen hier in hun vrije tijd mee aan de slag. Daarnaast wordt er een afspraak met de jongere gemaakt dat hij/zij elke week bij tenminste 1 van de 4 bijeenkomsten aanwezig is.

Locatie van het clubhuis Get up & Enjoy: Markt 10